Locatie, 4416CB, NL
0620338376
info@kinderopvangtmolentje.nl

Kinderopvang 't Molentje

Kinderopvang ’t Molentje is een gezellige en veilig plekje voor uw kind. Sinds begin 2020 bieden bij professionele dagopvang aan kinderen van 0 tot 12 jaar. Per dag hebben we plek voor maximaal 14 kinderen.

Bij ’t Molentje zorgen wij voor een fijne omgeving om in op te groeien. Een veilige plek, waar uw kind in alle rust kan spelen en ontdekken. Onze betrokken pedagogisch medewerkers staan klaar om uw kind met zorg op te vangen. De ontspannen sfeer zorgt ervoor dat kinderen zich snel op hun gemak voelen.

Ons ruime gebouw beschikt over veel ramen, waardoor een veel daglicht binnenkomt. Door de grote ramen kunnen de kinderen fijn naar buiten kijken en ontdekken wat er om ons heen gebeurd.

Daarnaast hebben we een heerlijke ruime tuin, met veel groen en ruimte voor actief en creatief spel. Hier kunnen ze zich heerlijk uitleven, rennen, fietsen, springen, klimmen en klauteren. Een kijkje nemen bij de alpaca’s of de konijntjes, of werken in de moestuin. Leren en spelen in en over de natuur!

Onze pedagogische uitgangspunten

Wij zijn van mening dat ieder kind uniek is en daarom bijzonder en mooi. Kinderen mogen er zijn en mogen vooral ook zichzelf zijn. Ieder kind heeft behoefte aan en recht op warmte, geborgenheid en een gevoel van veiligheid en vertrouwen. Onder deze omstandigheden komt een kind het beste tot zijn recht en kan een kind zich het beste ontwikkelen.

Voor verantwoorde kinderopvang is veel nodig, waaronder een pedagogisch beleidsplan. Wij hebben onze visie op kinderopvang conform de wet IKK vastgelegd in een pedagogisch beleidsplan. In ons pedagogisch beleid staat uitgewerkt hoe wij ernaar streven deze visie in de praktijk te realiseren. Daarnaast schetsen we een beeld van ons pedagogisch klimaat.

De belangrijkste onderwerpen zijn de kerncompetenties: emotionele veiligheid, persoonlijke competentie, sociale competentie en het leren van normen en waarden. Verder vind u in het pedagogisch beleid algemene informatie over onderwerpen zoals de dagindeling, leidster-kind ratio, voeding, toiletgebruik, het vier-ogenprincipe etc.

De complete versie van ons beleidsplan is te vinden op onze locatie, in de ouderapp Bitcare en u kunt het opvragen via info@kinderopvangtmolentje.nl 

Foto’s

Onze locatie

Contact