Locatie, 4416CB, NL
0620338376
info@kinderopvangtmolentje.nl

Kinderopvang 't Molentje

Nieuw te openen kinderdagverblijf!!

Na jaren als gastouder te hebben gewerkt gaat er nu een droom werkelijkheid worden. De opening van een eigen kinderdagverblijf komt steeds dichterbij! De verwachte openingdatum is 6 januari 2020.

De aanbouw schiet al erg op en de aanleg van de groene speelplaats is ook in volle gang. We kunnen wel verklappen dat dit een speelplaats gaat worden met heel veel groen, natuurelementen, moestuintjes, en veel ruimte voor actief en creatief spel. Houd deze website of onze facebookpagina in de gaten voor foto’s van de verbouwing en al het nieuws rondom de opening.

Onze pedagogische uitgangspunten

Om een basis te leggen voor het pedagogisch beleid hebben wij bij kinderopvang ’t Molentje uitgangspunten geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn een kader voor het pedagogisch handelen en voor het leefklimaat in ons kinderdagverblijf.

Ieder kind is uniek, we zien en benaderen elk kind als een individu
We hebben respect voor de kinderen en laten ze dit ook merken
We benaderen de kinderen positief, waardoor ze een gevoel van eigenwaarde opbouwen

Ieder kind heeft de behoefte en het recht zijn mogelijkheden te onderzoeken om zich te kunnen ontwikkelen tot een vrij en zelfstandig mens
Een kind neemt gedrag van volwassenen over. Onze pedagogisch medewerkers zijn voortdurend een voorbeeld voor de kinderen

Foto’s

Onze locatie

Contact